Međunarodna konferencija „Tradicija danas, u muzici svetaˮ

Subota, 23. septembar 2023 / 11 č.
RTS Klub – Galerijski prostor Radio Beograda (Hilandarska 2, ulaz iz Svetogorske)

Konferencija se ostvaruje uz podršku Ministarstva kultureRadio-televizije Srbije i Radio Beograda 3.

tradicija danas

Međunarodna konferencija “Muzika u pokretu“, Festival Todo Mundo, Beograd, RTS Klub – Radio Beograd, 2022 (foto: Vladimir Milisavljević)

Iako se narodna muzika koristi i obrađuje odavnina, u različitim muzičkim epohama i žanrovima, ipak se koncept world music-a, kao zasebnog, razgranatog muzičkog drveta, razvija od trenutka samog imenovanja žanra, dakle od druge polovine osamdesetih godina 20. veka. Od tada se neprestano razvija nepregledni muzički kosmos i u njemu najrazličitiji pristupi tradiciji kao izvoru inspiracije. Sve te fuzije, jednostavnije i složenije, bliže popu ili roku, džezu ili eksperimentalnoj muzici, privlače različite poklonike, što samo potvrđuje polivalentnost žanra world music, kako u pogledu muzičkih jezika, tako i u pogledu publike.

Istovremeno, žilav je i sam tradicionalni izraz, koji je takođe potpao pod kišobran-termin world music (muzika sveta), doduše sa sopstvenom, širom sveta prihvaćenom podoznakom: roots (koreni). Samo na prostoru Evrope, svedoci smo brojnih savremenih sastava iz gradskih sredina, koji neguju upravo autentičnu ruralnu pesmu ili svirku, a u Srbiji imamo najmanje četiri takve grupe: Moba, Rođenice, Pjevačka družina Svetlane Spajić i Crnućanka (podmladak slavne izvorne grupe).

Tradicionalna muzika ima svoje obožavaoce, ali je, očekivano, taj krug uži od onog kruga kome više godi tradicija provučena kroz moderne filtere. Mada, uvek su tu aktuelna neka pitanja, vezana uopšteno za publiku polivalentnog world music žanra: da li je ona mlađa ili starija, željna saznanja i izazova ili plesa i zabave, zaljubljena u lokalno ili globalno, blisko i poznato ili neobično i nepoznato?

Osim samih umetnika koji u okviru world music-a neguju tradicionalni izraz, postoje širom Evrope razne inicijative, fokusirane na autentično nasleđe. Osmišljavaju se projekti usmereni na promociju nasleđa, delovi programa world music festivala odvajaju se za roots sadržaj, radio-voditelji iz world music domena rado emituju tradicionalnu muziku iz različitih zemalja, a već nekoliko godina je aktivna i mreža European Folk Network.

Kakvo je, dakle, mesto tradicionalne muzike danas, na world music sceni? Ovo je tema o kojoj će – na različite načine, iz raznih uglova i na osnovu zasebnih profesionalnih i životnih iskustava – govoriti učesnici MEĐUNARODNE KONFERENCIJE „TRADICIJA DANAS, U MUZICI SVETAˮ, koja će biti održana u Beogradu, u RTS Klubu – Galerijskom prostoru Radio Beograda, 23. septembra 2023. godine, na Evropski dan narodne umetnosti (European Folk Day), koji je mreža European Folk Network nedavno usvojila i koji će ove godine biti prvi put obeležen širom Evrope. Konferencija Tradija danas, u muzici sveta – sada već treća koju organizuje Udruženje Ring Ring (prethodne: Žene u world music svetu, 2021. i Muzika u pokretu, 2022), okupiće etnomuzikologe, muzičare, naučnike, organizatore festivala, novinare i druge kulturne radnike.

Konferencija je otvorenog tipa, tako da svi zainteresovani mogu da prisustvuju. Ulaz je slobodan.

todo mundo 2023 logoi