(3)  E U R O P E A N  F O L K  D A Y:

23. SEPTEMBAR 2023 / 11 č.

RTS Klub – Galerijski prostor Radio Beograda

» MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

23. SEPTEMBAR 2023 / 20 č.

Jevrejski kulturni centar „Oneg Šabatˮ

» ERDŐFŰ

(Mađarska)

» JANUSZ PRUSINOWSKI KOMPANIA

(Poljska)

. . .

todo mundo 2023 logoi