Muzika u pokretu

todo mundo 2022

RTS Klub – Galerijski prostor Radio Beograda (Hilandarska 2, ulaz iz Svetogorske), subota, 24. septembar 2022, 11 – 14 č.

. . .

Migracije, izmeštanja, susreti, ukrštanja, asimilacije, preobražaji – svi ovi fenomeni su imanentni za ljudski rod i imaju duge korene, koji sežu u daleku, zamagljenu prošlost. Pomeranja pojedinaca i manjih ili većih grupa ljudi neminovno vode ka raznolikim promenama i prilagođavanjima, kako kod onih koji se kreću, te u kretanju dođu negde i zadrže se, tako i kod stanovnika određenog sela, grada, kraja, države, sa kojima putnici dolaze u susret.

Kako je svaki čovek, pored ostalog, odraz kulture ili kultura koje se u njega usadile od rođenja, te onih upijanih u procesu odrastanja i života, tako se i u susretanjima i mešanjima ljudi iz raznih krajeva sveta stvaraju uslovi za nove kulturne oblike. Ukratko – kultura jeste kulturna razmena.

konferencija žene u world music svetu

Sa konferencije „Žene u world music svetu: umetnice, menadžerke, novinarke…ˮ, Festival „Todo Mundoˮ, 2021 (foto: Juan Antonio Vázquez )

Različite okolnosti i različita istorijska razdoblja stvaraju osnove za negovanje i razmenu kultura. Vreme u kom živimo prebogato je elementima koji na nebrojene načine mogu da podstaknu nečiji rad u kulturi, promišljanje kulture, dekonstrukciju kulturnog identiteta, preispitivanje i nadogradnju kulturnog nasleđa itd. Ovo je era čestih, kraćih ili ekstenzivnih putovanja, lako dostupnih informacija, brzog interneta, migrantskih kriza

Kao apstraktna stvar, muzika nosi delikatne veze sa ljudskim rodom, kao i unutrašnjim životom pojedinca, istovremeno predstavljajući snažan odraz okruženja i spoljnih faktora. Prirodno je da su, baš kao i u vezi sa kulturom u širem smislu, tako i sami muzički susreti i ukrštanja intenzivna i šarolika u današnje vreme. U world music svetu, sve su češći bendovi u čiji sastav ulaze članovi različitog porekla, što obično utiče i na muzički izraz (Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, She’ Koyokh, Fanfara Station, Madame Baheux, Meybahar itd). Zatim, neki žanrovi, kao što je balkanska bleh tradicija, u poslednje 2-3 decenije podstakle su razvoj čitave scene u Evropi i svetu, sa stranim muzičarima okrenutim Balkanu i trubačkom nasleđu (La Panika, Süperstar Orkestar, Mr. Žarko, Živeli Orkestar, Traktor Orkestar itd).

Primer nama jako bliskog uticaja na lokalnu i regionalnu muzičku mapu predstavljaju i talasi doseljavanja Srba iz krajeva preko Drine u Vojvodinu. Intrigantne su i muzičke seobe ostvarene zajedno sa preseljavanjima stanovnika Srbije i okolnih zemalja u razvijenije države Evrope i sveta. Kako, na primer, Srbi ili Vlasi utiču na muzički život Beča? Kako Beč utiče na doseljene Srbe ili Vlahe? Dalje, kako svoj kulturni i muzički identitet doživljava, oblikuje i transponuje neki umetnik sefardskog porekla u Španiji u 21. veku?

žene u world music svetu

Sa konferencije „Žene u world music svetu: umetnice, menadžerke, novinarke…ˮ, Festival „Todo Mundoˮ, 2021 (foto: Sotiris Bekas )

Na temu migracije i muzike pišu se naučni radovi (Martin Stokes, 2020: Migration and Music/Music Research Annual 1: 1–24), posvećuju se rubrike u časopisima (Sounds in Europe, EMC, 2016), snimaju se prigodni muzički dokumentarci (Sergej Kreso, 2020: Here We Move Here We Groove)… Ovo je i brižljivo planirana tema naše konferencije, na koju ćemo pozvati domaće i strane muzičke profesionalce, da bi svako iz svog ugla – muzičarskog, menadžerskog, organizatorskog, naučnog, novinarskog, istraživačkog – ukazao na slojevitost oblika i značenja muzike u pokretu danas, i to pre svega u okviru muzičkog miljea koji na najplastičniji način temu odražava, a to je poližanr world music.

Na konferenciji, podeljenoj na dve sesije, okupiće se strani i domaći učesnici, koji će govoriti u širokim okvirima teme, a na osnovu svojih specifičnih kompetencija, iskustava i znanja. Učesnici će imati po 15 minuta za svoja izlaganja. Odlični tehnički uslovi i oprema Galerijskog prostora Radio Beograda – koji su organizatorima ove konferencije dobro poznati, pored ostalog na osnovu iskustva sa prethodno organizovanog skupa na temu Žene u world music svetu: umetnice, menadžerke, novinarke… (septembar 2021) – omogućiće učesnicima da svoju priču adekvatno obogate pratećim audio i video sadržajem.

Uz podršku moderatora konferencije, među učesnicima će se razviti debata, a na kraju svake sesije, prisutna publika imaće priliku da postavi pitanja, komentariše i živo polemiše sa govornicima.

konferencija žene u world music svetu

Sa konferencije „Žene u world music svetu: umetnice, menadžerke, novinarke…ˮ, Festival „Todo Mundoˮ, 2021 (foto: Juan Antonio Vázquez )

Na konferenciji će učestvovati govornici iz šest evropskih zemalja: Srbije, Severne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Italije. To su: Stefan Sablić, Dunja Knebl, Paula Haslinger, Dragan Ristić, Katerina Dimitrovska, Dejan Vujinović, Marzuk Mejri, Vesna Bajić Stojiljković i Marija Vitas (moderator).

Konferencija će biti održana 24. septembra 2022. godine u RTS Klubu Galerijskom prostoru Radio Beograda. Ova ugledna medijska kuća će konferenciju i da snimi, za potrebe programa Radio Beograda 3. Snimak konferencije će kasnije biti emitovan u okviru proigrama Radio Beograda, a biće ponuđen i putem razmene u okviru Evropske radiodifuzne unije (ERU).