ARASELI CIGANE (Španija)

araceli tzigane

Araseli Cigane (Araceli Tzigane) je svoje aktivnosti vezane za širenje i promociju muzike sveta započela 2000. godine, podstaknuta neodoljivom potrebom da sa drugima podeli zvukove koji su nju samu ispunili tolikom srećom. Ovo je bila pokretačka snaga svih njenim predstojećih inicijativa. Araseli je direktor agencije Mapamundi Musica. Njene stalne aktivnosti i prisustvo na međunarodnoj sceni omogućavaju joj da bude u toku sa novostima iz umetničkog sveta i da bude, te ostvaruje kontakte i razmenjuje informacije sa agentima u kulturi i umetnicima iz celog sveta. Araseli je takođe osnivač i administrator Transglobal World Music Chart-a i vodi radio emisiju Mundofonías, zajedno sa Huanom Antoniom Vaskesom (Juan Antonio Vázquez), koja se emituje u 18 zemalja. Mapamundi Música je agencija za menadžment i buking, sa sedištem u Španiji i povezanošću sa čitavim svetom, specijalizovana za muziku različitih naroda, uglavnom akustičnu. Takođe, podržava umetnike u razvoju njihovog diskursa, olakšavajuči im pristup odlučujućim ljudima i javnosti.

SVETLANA SPAJIĆ (Srbija)

svetlana spajić

Pevačica Svetlana Spajić je u svetu poznata po svom istraživačkom, izvođačkom i predavačkom radu na polju balkanskog i srpskog tradicionalnog pevanja. Njena specijalnost jeste mikrotonalno a cappella pevanje i njegove jedinstvene vokalne tehnike i uloga. Istraživanje je već 25 godina odvodi na putovanja Balkanom, te na učenja iz prve ruke, sa najboljim seoskim pevačima starijih generacija. Koncerte je držala na četiri kontinenta. Nastupala je na WOMEX -u, WOMAD -u, MOMA -i (Njujork), MOCA (Los Anđeles), držala predavanja na Institutu Jad Vashem u Jerusalimu, Institutu Grotowski u Vroclavu, IRTCP -ovom međunarodnom simpozijumu o tradicionalnoj polifoniji (Tbilisi), sarađivala je sa umetničkim akademijama širom sveta (Sibelius Academy Helsinki, ARIA za ranu i baroknu muziku u Nantu, Francuska, DROM Akademija za usmenu tradiciju i modalnu muziku, u Bretanji, Francuska – podučavajući uglavnom mlade stručnjake). Svetlana je sarađivala sa najboljim svetskim tradicionalnim pevačima, kao što su: Hronis Aidonidis, Domna Samiou, Yanka Rupkina, Cherifa Kersit, Stella Chiweshe. Ostali značajni umetnici s kojima je nastupala dolaze iz oblasti savremene i avangardne muzike i umetnosti: Marina Abramović, Robert Wilson, Zeitkratzer, Antony and the Johnsons, Sainkho Namtchylak, William Basinski… Objavila je ili producirala dvadesetak albuma, uglavnom vezano za projekte očuvanja nematerijalne tradicionalne kulture. Svoje znanje i iskustvo pretočila je u rad mnogih grupa u zemlji i inostranstvu, među kojima je i Pjevačka družina Svetlane Spajić, slavni ženski ansambl iz Beograda.

SOTIRIS BEKAS (Grčka/Austrija)

sotiris bekas

Sotiris Bekas je novinar, videograf, autor dokumentarnih filmova, muzički kritičar i urednik. Menadžer je video programa na Centralnoevropskom univerzitetu (u Beču), a od 1996. radi kao medijski stručnjak i istraživač grčke narodne i world muzike. Godine 2008. je pokrenuo vlastitu kolumnu pod nazivom Paradounai kai Lavein (Dato i prihvaćeno) koja je najpre objavljivana u najpopularnijem muzičkom časopisu u Grčkoj, Difono (1995 – 2010), a zatim u jednom od najpoznatijih grčkih muzičkih webzinova, musicpaper.gr (do danas). Tokom svih ovih godina, on je pomno pratio rad i razvoj muzičke generacije koja se pojavila u Grčkoj tokom 90-ih i koja je imala priliku da se upozna i uči od velikih muzičara iz prošlosti. Sotiris je pravio portrete najistaknutijih ličnosti narodne i world muzike u Grčkoj, kako u štampanim medijima, tako i u video radovima. Godine 2020. pokrenuo je niz dokumentarnih filmova o aktivnostima i radu žena u oblasti narodne muzike, pod nazivom Žene u narodnoj muzici; 2018. godine prikazao je dokumentarni film o mađarskom filozofu Đerđu Lukaču (György Lukács), a nakon decenije snimanja i istraživanja, uskoro će biti objavljen i dokumentarni film o delu Zoltana Kaloša (Zoltán Kallós), legendarnog etnomuzikologa iz Transilvanije. Sotiris je stekao zvanje mastera u oblasti Quality Journalism and New Technologies (Dunavski univerzitet Krems, Austrija) i diplomu bečlora na Evropskim studijama kulture (Hellenic Open University, Grčka)

IVANA MARAŠ (Srbija)

ivana maraš

Nakon studija na Muzičkom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu i rada u prosveti, Ivana Maraš je od 2005. radila kao urednica muzičkog programa Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu. Od 2017. je direktorka Studentskog kulturnog centra. Sarađivala je sa svim relevantnim ovdašnjim i međunarodnim institucijama kulture, umetničkim i obrazovnim institucijama i medijima, sa afirmisanim i najznačajnijim umetnicima/umetnicama, reprezentativnim umetnicima iz oblasti klasične i savremene muzike, džeza, world muzike, aktuelne srpske i regionalne pop i rok muzičke scene, internacionalnim umetnicima iz regiona i sveta, najznačajnijim akterima saveremene domaće i regionalne vizuelne i književne scene, pozorišnim i folklornim ansamblima iz zemlje i regiona kao i internacionalnim ansamblima i festivalima. Pokretač je programa Jazz Monday koji je pokrenuo džez scenu u Kragujevcu, iznedrio mnoge mlade sastave i muzičare koji danas imaju zavidne karijere. Pokrenula oblast muzičkog izdavaštva kao vid podrške lokalnoj muzičkoj sceni koja se vremenom razvijala a danas su izdanja prepoznata u Srbiji i regionu. Inicirala je i organizovala brojne seminare i radionice u sferi umetničke i džez muzike, školu bubnjeva i školu gitare u saradnji sa Guitar Art Festivalom. Pri Studentskom kulturnom centru osnovala jazz/world music sastav Eklektik orkestra, organizovala rad mešovitog hora Kragujevačko pevačko društvo. Godine 2020. je pokrenula produkciju emisije (tv formata) o kulturi Skc kvArt. Pokrenula je više kulturno obrazovnih programa i festivala među kojima i Estam World Music Festival koji je ove godine imao svoje četvrto izdanje.

IVA NENIĆ (Srbija)

iva nenić

Iva Nenić je etnomuzikološkinja, teoretičarka umetnosti i medija i istraživačica različitih „rubnih” fenomena izvan „glavnog toka” kulturne proizvodnje. Završila je osnovne studije na Katedri za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu kao studentkinja generacije i dobitnica nagrade iz fonda Aleksandar Đorđević za najbolji diplomski rad iz oblasti etnomuzikologije (2004). Magistrirala je na Interdisciplinarnim studijama teorije umetnosti i medija Univerziteta umetnosti i doktorirala na Katedri za etnomuzikologiju FMU. Usavršavala se na programu naprednih dodiplomskih studija Beogradske otvorene škole (BOŠ) i u okviru programa Centra za ženske studije u Beogradu. Docentkinja je na Katedri za etnomuzikologiju FMU u Beogradu. Kao predavačica, Iva ostvaruje višegodišnju saradnju sa programima BOŠ-a, Istraživačke stanice Petnica i Centra za ženske studije, a predavanja je održala i na drugim akademskim institucijama u Srbiji i inostranstvu (Austrija, Velika Britanija, Japan, Italija), te na različitim manifestacijama popularnog i naučno-popularnog tipa. Radila je kao muzička urednica na III programu Radio Beograda, posebnu pažnju posvećujući tradicionalnim muzikama sveta i globalnom poližanru world music. Tokom prve decenije 2000ih pevala je u beogradskom world music/fjužn sastavu Arhai. Prevela je dve knjige za izdavačke kuće Biblioteka XX vek i Fedon, iz domena savremene etnomuzikologije i filozofije. Njena naučna istraživanja pripadaju domenu savremene post-identitetske etnomuzikologije, kulturalnih studija i studija roda, i dotiču se različitih problema, od neotradicionalne muzike i razvoja ovdašnje world music scene gde je trasirala etnomuzikološko bavljenje ovim fenomenima, do transgeneracijskog prenošenja znanja na pragu četvrte industrijske revolucije, rodnih režima i zvuka, ideologije i kulturalnih/muzičkih praksi. Za knjigu Guslarke i sviračice tradicionalnih instrumenata u Srbiji: identifikacija zvukom (CLIO, 2019) dobila je nagradu Anđelka Milić (2020) Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM) za najbolje ostvarenje u oblasti društvenih i humanističkih nauka koje doprinosi rodnim studijama u Srbiji. Rukovodi projektom Female leadership in music: a cross-genre research of women’s roles, agency and collaborative music-making practices in Serbia, koji finansira Fond za nauku Republike Srbije, u okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača PROMIS.

SOFIJA LABROPULU (Grčka/Austrija)

sofia labropoulou

Sofija Labropulu (Sofia Labropoulou) sviračica je na kanunu i kompozitorka, koja spaja svetove grčke i mediteranske narodne muzike, klasične otomanske, zapadne srednjovekovne, eksperimentalne i savremene muzike. Iako se klasično obrazovala od svoje osme godine i učila klavir i teoriju, bila je to ljubav na prvi pogled kada se, gotovo deceniju kasnije prvi put susrela s kanunom. Sa diplomom studija vizantijske muzike u ruci, preselila se u Istanbul 2003. godine, da bi se posvetila svojoj ljubavi prema kanunu i studijama otomanske muzike. Kao solista, redovno sarađuje sa svetski priznatim muzičarima, putuje u okviru različitih projekata i predstavlja kanun i grčku narodnu muziku na master-klasovima širom sveta. Od 2013. godine, nakon nekoliko godina saradnje, Sofija i Vasilis Ketencoglu (Vassilis Ketentzoglou) objavljuju njihov prvi zajednički album Butterfly (Odradek Records). Njen prvi solo album Sisyphus objavljen je u decembru 2020 (Odradek Records). Trenutno živi u Beču.

ROK KOŠIR (Slovenija)

rok košir konferencija

Muzičko iskustvo Roka Košira počinje na prelazu između dva milenijuma, kada je postao redovan gost Međunarodnog festivala Druga Godba u Ljubljani, Slovenija. Nakon što je prisustvovao sličnim festivalima širom Evrope i drugde i pisao o njima u nekoliko slovenačkih časopisa, bio je pozvan da se pridruži programskom odboru festivala. Njegova naklonost prema tradicionalnoj muzici iz celog sveta samo je rasla. Takođe se sve više uključivao u festival Druga Godba, ne samo kao član programskog odbora, već je 2014. počeo delovati i kao privremeni direktor. Sledeće četiri godine radio je ruku pod ruku s umetničkim direktorom festivala. Nakon četiri godine na festivalu Druga Godba pronašao je novi izazov u pisanju projekta u okviru Kreativne EvropeGlasovi manjina, koji je povezao četiri festivala: Musicastrada iz Italije, Trefpunt iz Belgije, Budapest folk fest iz Mađarske i Noči v Stari Ljubljani iz Slovenije. Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je pružanje podrške domaćim umetnicima iz zemalja učesnica da pristupe međunarodnom tržištu. To je bio – i još uvek je – i njegov cilj u Slovenačkom informativnom muzičkom centru (SIGIC), kojem se pridružio 2016. godine. Vodi vlastitu agenciju za buking i menadžment – R.O.K. – i sarađuje s različitim mestima i festivalima u Sloveniji i inostranstvu.

JULIJANA BAŠTIĆ (Srbija)

julijana baštić

Julijana Baštić od detinjstva svira tamburu – kordofoni instrument koji je veoma rasprostranjen u severnom delu Srbije kao tipično narodni orkestarski instrument. Kroz klasično obrazovanje u okviru muzičke škole stekla je prva solistička muzička iskustva, da bi kasnije počela da svira i u tamburaškim orkestrima. Nakon završene Akademije umetnosti, smer etnomuzikologija, radila je u osnovnoj muzičkoj školi kao nastavnica tambure, i kao umetnički rukovodilac nekoliko tamburaških orkestara u kulturno-umetničkim društvima u Novom Sadu i okolini. Krajem 2013. godine zajedno sa koleginicama osniva tamburaški sastav La Banda specifičan ne samo po ženama tamburašicama, nego i po nestandardnom repertoaru kroz koji istražuju nove zvučne mogućnosti tamburaških instrumenata. Danas radi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao asistent na studijskom programu Etnomuzikologija i aktivno se bavi proučavanjem tamburaške prakse iz naučne perspektive. Redovno piše za domaći World music magazin Etnoumlje.

ĐUZEPE BORTONE (Italija)

giuseppe bortone

Đuzepe Bortone je rođen u Tarantu 1987. godine.  Svoju muzičku agenciju Zero Nove Nove je osnovao 2018. godine. Zero Nove Nove (099 je pozivni broj Taranta) brine o umetnicima s kojima agencija deli vrednosti i ambicije. Kao globalno zvučno žarište, agencija se fokusira na umetničku i kulturnu poruku dela, ispunjavajući njegovu suštinu kroz strategije menadžmenta, aktivnosti i šanse za razvoj diskografije. Đuzepe je menadžer pevačice Marije Macote koja postaje jedan od najcenjenijih glasova na evropskoj world music sceni. Godine 2021. je producirao tri dokumentarna filma: Marija Macota predstavlja Amoreamaro, La Cantiga de la Serena predstavlja La Mar, i Enza Pagliara priča o La Simpatichini, pevajućem drvetu. Od 2021. godine Zero Nove Nove postaje i izdavačka kuća.

BOJAN ĐORĐEVIĆ (Srbija)

bojan đorđević konferencija

Bojan Đorđević, muzički aktivista, živi i radi u Beogradu. Osnivač je Udruženja Ring Ring, kao i više muzičkih festivala – Međunarodni festival nove muzike Ring Ring, World music festival Todo Mundo, Dani švajcarske muzike, Umbria Jazz Balkanic Windows (suosnivač), Zajedno Zusammen. Od 1997. učestvuje na konferencijama i drži predavanja o muzici Balkana, Srbije i muzici Roma, kao i o trubačkoj tradiciji u svetu. Tokom 80-tih i 90-tih se bavio organizovanjem koncerata, pisanjem o novoj muzici i muzičkim izdavaštvom. Promoviše domaću muziku širom sveta od 1987. Dve godine je bio selektor muzičkog programa BELEF-a , a tokom četiri godine  je bio član programskog odbora ove ugledne manifestacije. Sarađivao je na programima Radija B92 jos od samih početaka, a danas uređuje i vodi emisiju Disco 3000 posvećenu world music-u na Trećem programu Radio Beograda.  Kao autor te emisije clan je WMCE – World Music Charts Europe, panela od 40 najuticajnijih evropskih radio di-džejeva u tom žanru. Tokom 80-tih je počeo da piše za studentske, omladinske i muzičke novine u Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, Italiji i Velikoj Britaniji. Član je redakcije world music magazina Etnoumlje. U okviru edicije Ring Ring etikete B92, sačinio je kompilacijske albume Srbija: Sounds Global – vol 1/2/3 Rromano Suno – vol 1/2.

MARIJA VITAS (Srbija)

marija vitas konferencija

Marija Vitas je etnomuzikolog, muzički kritičar, novinar, istraživač, zaljubljenik u muziku, kulturno nasleđe, terenski rad, pisanje. Studije etnomuzikologije je završila 2006, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Godine 2008. je počela da sarađuje u Radio Beogradu 2 i magazinu Etnoumlje. Od tada intenzivno razvija kritičarsku i novinarsku delatnost mahom u sferi muzike, radeći recenzije, reportaže, intervjue, emisije. Na čelo magazina Etnoumlje dolazi krajem 2012. godine. Pisala je i za druge štampane i digitalne medije. Sarađivala je sa stranim radio kanalima – BBC3 i CBC, kao i sa domaćim RadioAparatom. Čest je član žirija raznih takmičenja, konkursa, sabora i festivala posvećenih tradicionalnoj odnosno world muzici, u Srbiji i inostranstvu. Kao član upravnog odbora World Music asocijacije Srbije stalno je angažovana u projektima u kulturi, terenskim istraživanjima, realizaciji raznih izdanja, promociji srpske muzičke scene u inostranstvu. Od 2018. godine uređuje i portal World Music asocijacije Srbije. Član je međunarodnih panela muzičkih stručnjaka Transglobal World Music Chart odnosno Balkan world music Chart, kao i selektorskog tima World music festivala Todo Mundo u Beogradu. Časopis Muzika Klasika ju je izabrao za najboljeg muzičkog kritičara u Srbiji u 2019. godini.