Beograd predstavlja mesto susreta različitih kultura i tradicija. U moderno doba se u Beogradu mogu čuti različite muzike sveta, koja već više od dve deceniji ima sve više poklonika. Zbog toga je 2012. godine osnovan i organizuje se do danas World Music Festival „Todo Mundo“, na inicijativu Udruženja „Ring Ring“ i uz podršku nekoliko partnera – Dom omladine Beograda i Koncertne agencije „LongPlay“.