Prezentacija programa „Kreativna Evropa – Kulturaˮ

Subota, 11. novembar 2023 / 13:30
Zenit Books (Njegoševa 24)

Prezentacija se organizuje u saradnji sa Deskom Kreativna Evropa Srbija.

kreativna evropa

Prezentacija programa KREATIVNA EVROPA – KULTURA ima za cilj da ukaže na mogućnosti finansiranja projekata kulture u okviru ovog zasebnog programa Kreativne Evrope. Kreativna Evropa je ključni program Evropske unije za podršku i razvoj sektora kulture, pre svega projekata međunarodne saradnje i razmene. Predstavljeni će biti otvoreni pozivi za predloge projekata, zatim projekti koji su podržani u okviru programa, kao i rad i podrška koju pruža aplikantima Desk Kreativna Evropa Srbija pri Ministarstvu kulture Republike Srbije.

Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije kojim se pruža finansijska podrška ustanovama i organizacijama u polju kulture kako bi čuvale, razvijale i promovisale evropsku kulturnu i jezičku raznolikost, kao i nasleđe, te unapređivale kompetitivnost i ekonomski potencijal kulturnih i audiovizuelnih delatnosti.

Prezentacija, koja će biti održana u Novom Sadu, u prostorijama knjižare i bara Zenit Books, 11. novembra 2023, sa početkom u 13:30, namenjena je javnim institucijama, udruženjima i pojedincima koji deluju u svim sektorima kulture, sa posebnim fokusom na sektor muzike.

Program predstavljaju Bojan Milosavljević i Milica Rašković, projektni menadžeri Deska Kreativna Evropa Srbija, a osim njih će govoriti i Balaž Vejer (Balázs Weyer), programski direktor muzičke kompanije Hangvető, koja je, pored mnogih drugih aktivnosti, vodeći partner u dva uspešna projekta Kreativne Europe: „Most – The Bridge for Balkan Music” i „UpBeat”.

Prezentacija je na srpskom i engleskom jeziku i otvorenog je tipa, tako da svi zainteresovani mogu da prisustvuju. Ulaz je slobodan.

pocket globe 2023 partneri