Predavanje „Bogata i vitalna, stara muzika Slovačkeˮ

Petak, 10. novembar 2023 / 15 č.
Zenit Books (Njegoševa 24)

Predavanje Mihala Noge se ostvaruje uz podršku Sounds of EuropeMinistarstva kultureSlovak Arts Council i Grada Novog Sada.

mihal noga

Mihal Noga (foto: Boris Németh)

MIHAL NOGA (Michal; 1987) vrhunski violinista, etnolog, interpretator tradicionalne muzike Slovačke i odličan poznavalac nasleđa srednje Evrope, prvi put dolazi u Srbiju, gde će, pored koncerata sa svojim sastavom Nogaband u Novom Sadu i Padini, održati i predavanje o tradicionalnoj muzici i sceni Slovačke.

Na predavanju BOGATA I VITALNA, STARA MUZIKA SLOVAČKE, koje će biti održano u Novom Sadu, u prostorijama knjižare i bara Zenit Books, 10. novembra 2023, sa početkom u 15 sati, Mihal će predstaviti muzičke karakteristike različitih regija u Slovačkoj, osvrnuti se na oblike vokalne i instrumentalne prakse, načine pevanja, vrste instrumenata i njihovu funkciju, tradicionalne ansamble, kao i na nasleđe različitih nacionalnih zajednica u Slovačkoj, među kojima su, pored dominantnih Slovaka, takođe i Romi, Rusini i drugi.

Predavanje je na engleskom jeziku i otvorenog je tipa, tako da svi zainteresovani mogu da prisustvuju. Ulaz je slobodan.

pocket globe 2023 partneri