Udruženje „Ring Ring”, osnovano 2000. godine u Beogradu, bavi se muzikom i kulturom, razvijajući mrežu raznolikih aktivnosti. Otvoreno je ka novim, savremenim umetničkim titrajima, ali i očuvanju muzičke baštine. Udruženje zauzima važno mesto na kulturnoj sceni Srbije i Beograda, istvoremeno negujući i produbljujući međunarodnu saradnju.

U najvažnije aktivnosti udruženja spadaju Festival nove muzike „Ring Ring” i World Music Festival „Todo Mundo”.

Pored festivala „Ring Ring“ i „Todo Mundo”, udruženje je organizovalo i organizuje sledeće festivale: „Umbria Jazz Balkanic Windows”, „EuroMed”, „Adriatico Mediterraneo”, kao i projekte „Swiss Balkanic Creative Music Workshop” i „Berkley School of Jazz in Belgrade”.

Udruženje „Ring Ring“ je učestvovalo u međunarodnom projektu „Phonart”, koji se bavio proučavanjem muzike i tradicije manjina (kao partneri, mi smo se bavili tradicijom Cincara na Balkanu). Učestvovali smo i u evropskom projektu „Euterpe”, podržanom u okviru Kreativne Evrope, gde smo se, pored ostalog, bavili tradicionoalnim instrumentima, njihovom izradom, kao i tradicionalnom muzikom i njenom prezentacijom.